Höörs Kommuns Bilddatabas

Sök Bläddra Hjälp


Bläddra
Klicka på en rubrik eller underrubrik. På nästföljande sida kan du begränsa urvalet utterligare genom att och välja en tidsperiod och/eller en ort. När du klickar på knappen Visa bilder visas de bilder som motsvarar den kategori du valt som klickbara tumnagelbilder. Genom att klicka på en tumnagelbild visas bildinformation och bilden i fler storlekar.

Sök
Skriv ett sökord, del av ord eller en hel fras, tryck därefter på knappen Sök. Sökning sker då på alla bilder vars bildinformation innehåller något av orden. Sökmotorn känner inte av stora eller små bokstäver, det kvittar vad du använder, även i en fras. Sökträffarna visas som klickbara tumnagelbilder. Genom att klicka på en tumnagelbild visas bildinformation och bilden i fler storlekar.

Sökmotorn söker på bildinformationsfälten beskrivning, bildtext, huvudkategori, underkategori, tidsperiod, ort samt bildens nummer.

Bilddatabasen har tillkommit som ett utvecklingsprojekt startat av IT-enheten i Höörs kommun. Bilddatabasen genomgår i mån av resurser en uppdatering och utveckling.

© Copyright 1998-2001, Höörs Kommun
infomaster@hoor.se